محاسبه حداقل حقوق با احتساب یک فرزند

حقوق روزانه  :   1.393.250 حقوق ماهیانه :      43.190.750  =   31 × 1.393.250 ناخالص حقوق:   43.190.750 + 6.500.000 + 8.500.000 + 4.179.750 =62.370.500 معافیت ماده 137 مالیات حقوق 7% سهم بیمه 4.073.352 = 7%  ×  58.190.750  2/7 بیمه سهم کارگر 1.163.815  =   2/7  ×  4.073.325 طبق بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ تاریخ 1383/11/07 سازمان امور […]

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاصماده واحده ـ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما داراي معلولیتشدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماري صعب العلاج می […]

حد نصاب معاملات سال 1400

هیات دولت نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ را تعیین کرد هیات دولت در جلسه عصردیروز خود به ریاست رییس‌جمهوری در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد. براساس مصوبه هیات وزیران، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال، معاملات […]

حقوق و مزایای سال 1400

با اعلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزایش مزد ۳۹ درصدی برای سال ۱۴۰۰ تصویب شد. باتوجه به اینکه حداقل دستمزد یا حقوق پایه دو میلیون و ششصد هزار تومان و دریافتی هر کارگر حدود ۴ میلیون تومان خواهد بود و سایر سطوح مزدی ۲۶ درصد افزایش به رقم ثابت روزانه ۸۲،۷۸۵ ریال رسید […]

دوره های اموزشی صفر تاصد مالیات

دکتر ملیحه ایرجی سوال در صورتی که شخصی هم حقوق بگیر باشد و هم جز مشاغل از کدام معافیت (معافیت ماده 84 ق.م.م یا معافیت ماده 101ق.م.م)می تواند استفاده کند؟ جواب باتوجه به بند 4 بخشنامه 16635 هر شخص حقیقی می تواند بابت هر منبع در آمد یک معافیت استفاده کند. (بند 4 بخشنامه 16635 […]

آیا بارنامه های رسمی در زمان حسابرسی مشمول ضریب بیمه می شود ؟

دکتر ملیحه ایرجی دستور اداری شماره 5020/99/13891 مورخ 13/11/1399 طبق بخشنامه۱۱/۳حسابرسی،اجرایی تا۱۵ مرداد سال1399،به صراحت ذکر شده است که بارنامه های رسمی فاقد قرارداد، مشمول اعمال ضریب قراردادها نمی شود. در بخشنامه شماره ۴۱۹۵/99/1000،تنقیح وتلخیص بخشنامه(11) جدید درآمد و ملحقات آن  مورخ ۱۵ مرداد1399 ،به بارنامه های رسمی اشاره نشده از این رو نگرانی هایی […]

تمدید مهلت های مهم حسابداری در سال 1399

طبق بخشنامه  66/99/200 مورخ  10/9/1399 مهلت ارائه تسهیلات مالیاتی و تمدید مهلت اعتراض ، تسلیم بخشنامه ،ارائه صورت های مالی حسابرسی شده ، بخشودگی جرائم مالیاتی و … تغییراتی داشته است گه در ادامه به بررسی آن می پردازیم. 1. مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سررسید […]

معافیت مالیاتی مزایای حقوق مربوط به شاغل

نوشته دکتر ملیحه ایرجی آیا بن مسکن و بن کارگری مشمول مالیات حقوق می باشد؟ بخشنامه 58/99/200 مورخ 14/08/1399 با توجه به بخشنامه مذکور، مزایای مربوط به شاغل (مزایایی که به طور متعارف به هر شخصی فارغ از نوع فعالیت یا ماهیت کارش در زمانی که استخدام می شود پرداخت میگردد ) از جمله بن […]

بن مسکن

آیا کمک هزینه مسکن کارگران مشمول حق بیمه می شود ؟ با توجه به بخشنامه شماره 466/99/1000 مورخ 27/1/1399 سازمان تأمین اجتماعی، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول کسر حق بیمه است. در این بخشنامه آمده است: «کارفرمایان ذی ربط می بایست … به هنگام تنظیم صورت مزد مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به […]