آیا ماموران مالیاتی

” اظهارات مکتوب مودی” در رسیدگی به تراکنش های بانکی آنان ، موضوع بند ۱۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ( نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص ) را می پذیرد؟

از جمله مواردی که در رای مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۹۹ هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری مبنایی جهت تایید بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی (رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص) بوده همین حکم مندرج در بند ۱۸ بخشنامه یادشده بوده است و مبتنی بر قواعد حقوقی اعلام شده که ؛

“این ادارات امور مالیاتی هستن که باید ماهیت درآمدی تراکنش ها را ثابت کنند، به عبارتی ادعای درآمدی بودن تراکنش برای مودی را باید اداره امور مالیاتی ثابت نماید و نه مودی”

در رویه قضایی حاکم بر دیوان عدالت اداری “بار اثبات و احراز درآمد از محل تراکنش های بانکی مودی، بر عهده اداره امور مالیاتی است و نه مودی”،

ولی رویه جاری و حاکم در ادارات امور مالیاتی دقیقا نقطه عکس این موضوع است و هر تراکنشی ماهیت درآمدی دارد مگر اینکه مودی بتواند خلاف آن را اثبات نماید و با این وضعیت ، اظهارات مکتوب مودی هیچ گونه محلی از اعراب در رسیدگی های مالیاتی ندارد.

و به همین دلایل بوده که ابلاغیه هایی عنوان ادارات کل امور مالیاتی مدام تاکید به رعایت بند ۱۸ بخشنامه می شود.


دکتر ملیحه ایرجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *