آیا این دسته از مودیان حسابرسی میشوند؟

طبق بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
(الحاق تبصره ۳ به ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹)

ادارات امور مالیاتی در مورد هریک از مؤدیان غیر فعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیر سیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی بر فعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت.

۱- مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده
اند.

۲- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت
درآمد وهزینه یا خلاصه درآمد وهزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.

٣- مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عددصفر ابراز نموده اند.

🔹️ در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه بارعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

دکتر ملیحه ایرجی

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *