با توجه به افزایش حقوق و دستمزد در سال 1400 به بررسی یک مثال در خصوص شخصی که در تاریخ 1397/06/01 استخدام شده است می پردازیم و حقوق وی را تا تاریخ 1400/05/31 را محاسبه می کنیم .به استناد قانون کار وی تا پایان یک سال از شروع کار مستحق دریافت حداقل حقوق مصوب می باشد.

و در ادامه نیز به بررسی یک مثال که با توجه به جدول احتساب مزد سنوات محاسبه شده است می پردازیم که در ابتدای سال 1398 با حداقل حقوق استخدام شده است.

حقوق روزانه از تاریخ 1398/06/01 الی 1398/12/29

حقوق روزانه از تاریخ 1399/04/01 الی 1399/05/31

حقوق روزانه از تاریخ 1400/01/01 الی 1400/05/31


شخصی که در ابتدای سال 1398 با حداقل حقوق استخدام شده است محاسبه حقوق وی در سال 1400 با توجه به جدول احتساب مزد سنوات به صورت زیر می باشد.

دکتر ملیحه ایرجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *