قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده 14 – به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات والحاقات بعدی ، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است .

تفاوت ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مورخ 15/02/1398 با تبصره 1 ماده 149 در این است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی مجاز می باشد و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده و ثبت شود.

نتیجه کلی اینکه در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مورخ 15/02/1398 

1- اگر در صورتی که از محل تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه داشته باشیم حتما باید ظرف یکسال از ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه را ثبت کنیم در غیر این صورت مشمول مالیات میشود.

2- تجدید ارزیابی دارایی ها هر 5 سال یکبار امکان پذیر است که این 5 سال یکبار هم از تاریخ تصویب این قانون می باشد (15/02/1398 که از 01/03/1398 اجرایی شد )

دکتر ملیحه ایرجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *