بند 11 ماده 148

مطالبات مشکوک الوصول

11-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.

ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین­نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

شروط پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول :

1- هزینه منظور شده به منظور مطالبات مشکوک الوصول صرفا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.

2- میزان ذخیره برای هر فرد به صورت جداگانه مشخص و تعین شده باشد طبق:

3-اسناد و مدارک مربوط به لاوصول ماندن طلب موسسه از کفایت لازم برخوردار باشد.

4- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکت های تابعه می باشد، قابل قبول نخواهد بود.

5- چنانچه مطالبات مؤسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای، قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.

دکتــر ملــیحه ایرجـــی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *