آیا اهدا کارت هدیه به پرسنل جز هزینه های قابل قبول می باشد؟

اهدا کارت هدیه جز هزینه های عملیاتی شرکت محسوب نمیشود،

لذا جز هزینه های قابل قبول نیست مگر در موسسات خیریه که به افراد نیازمند پرداخت می شود.

اما در موسساتی که خیریه نیستند هزینه اعطا کارت هدیه به دو صورت پذیرفته می شود :

1- پرداخت بهه پرستل به عنوان پاداش

2- پرداخت به اشخاص مذکور در ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

دکتــرملــــیحه ایرجــی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *