سوال پر تکرار این روزها

سنوات و عیدی سال ۱۳۹۹ را بر اساس ۳۶۵ روز بپردازیم یا ۳۶۶ روز؟

چون در سال هایی که 366 روز دارند سال همان سال شمسی است و طبق ماده 24 قانون کار( ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید) به سا ل اشاره است و تفاوتی نمیکند که 365 روز یا 366 روز باشد در هرحال سنوات به ازای یکسال به کارگری که یک سال کامل کارکرده است بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق تعلق می گیرد. به عنوان مثال اگر کارگری 19.100.000 ریال حقوق ماهانه دریافت کند تفاوتی نمی کند سال 365 روز باشد یا 366 روز در هر حالت این کارگر به ازای یک سال کار مستحق دریافت  19.100.000 ریال به عنوان سنوات در صورتی  یک سال کامل کرده باشد هست پس بنابراین میزان تعداد روزهای سال تاثیری در نحوه محاسبه عیدی و سنوات ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *