دکتر ملیحه ایرجی

دستور اداری شماره 5020/99/13891 مورخ 13/11/1399

طبق بخشنامه۱۱/۳حسابرسی،اجرایی تا۱۵ مرداد سال1399،به صراحت ذکر شده است که بارنامه های رسمی فاقد قرارداد، مشمول اعمال ضریب قراردادها نمی شود. در بخشنامه شماره ۴۱۹۵/99/1000،تنقیح وتلخیص بخشنامه(11) جدید درآمد و ملحقات آن  مورخ ۱۵ مرداد1399 ،به بارنامه های رسمی اشاره نشده از این رو نگرانی هایی از اعمال ضریب به بارنامه های رسمی در زمان حسابرسی ایجاد شده بود که با توجه به دستور اداری شماره 5020/99/13891 مورخ 13/11/1399 از مدیر کل وصول حق بیمه به مدیر عامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی صادر شد، که بارنامه های  رسمی فاقد قرارداد و ماهیت مقاطعه کاری مشمول اعمال ضریب نیست.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *