جاری شرکا

حسابی است که صرفا جهت ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی بین شرکا و سهامداران با شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حساب جاری شرکا یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می‌باشد.بدین معنی که با توجه به مانده ابتدای سال زیر مجموعه حساب کل

 سایر حساب‌های دریافتنی و یا زیر مجموعه حساب کل سایر حساب‌های پرداختنی تعریف می‌گردد. درواقع بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است.

باید توجه داشت که در طول سال با همان حسابی که ابتدای سال ایجاد شده باید کار کرد و در انتهای سال باتوجه به مانده اگر نیاز به اصلاح بود سند اصلاحی می‌زنیم.

مثال1:

واریزی توسط آقای مرادی به حساب بانک ملی شرکت

موجودی نقد و بانک/بانک/بانک ملی000/000

             سایر حساب‌های دریافتنی/جاری شرکا/آقای مرادی000/000

مثال2:

برداشت آقای مرادی از حساب بانک ملی شرکت

سایر حساب‌های دریافتنی/جاری شرکا/ آقای مرادی 000/000

                             موجودی نقد و بانک / بانک/ بانک ملی 000/000

نسرین جعفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *