طبق بخشنامه  66/99/200 مورخ  10/9/1399 مهلت ارائه تسهیلات مالیاتی و تمدید مهلت اعتراض ، تسلیم بخشنامه ،ارائه صورت های مالی حسابرسی شده ، بخشودگی جرائم مالیاتی و … تغییراتی داشته است گه در ادامه به بررسی آن می پردازیم. 1. مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سررسید مالیات آن به مدت یک ماه تمدید شد.

2. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی (موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم ) به مدت یک ماه تمدید شد .

3. تمدید یک و نیم ماهه مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ 01/09/1399 تا 01/11/1399 می باشد .

4.برای صدور و تمدید پروانه کسب و کارهای اقتصادی اشخاص حقیقی تا پایان سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهد داشت .

5.کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات (موضوع فصل نهم از باب چهارم ق.م.م ) تا تاریخ 10/11/1399 متوقف می شود.

6.تمدید مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی که ملزم به ارائه این صورتهای مالی هستند حداکثر تا تاریخ 30/11/1399 می باشد. 7.بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض از اول آذر تا پایان سال 1399 تمدید شد. (شرط بخشودگی جرائم مربوطه ،پرداخت اصل مالیات و عوارض می باشد.)

دکتر ملیحه ایرجی

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *