حد نصاب معاملات سال 1400

هیات دولت نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ را تعیین کرد هیات دولت در جلسه عصردیروز خود به ریاست رییس‌جمهوری در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد. براساس مصوبه هیات وزیران، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال، معاملات […]