استهلاک

استهلاک عبارت است از کاهش کیفیت، کمیت یا ارزش مداوم یک دارایی به صورت ماندگار. استهلاک معیار دوام یک دارایی ثابت است. در حقیقت انتظار می رود با گذشت زمان، از دارایی های ثابت که به طور مداوم در کسب و کار استفاده می شود، کاسته شود. متداول‌ترین روش‌های استهلاک‌گیری روش خط مستقیم و روش […]