خدمات مالی و مشاوره مالیاتی:

خدمات مالیاتی مجموعه براساس آخرین تغییرات قوانین مالیاتی ،آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و در راستای کاهش مبالغ پرداختی بنگاه های اقتصادی به سازمان های ذینفع ارائه می گردد .

ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی،بیمه ای و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی
تهیه و تنظیم لوایح دفاعی در هیئت های مالیات و بیمه

ثبت نام و اخذ کد کارگاهی و کد اقتصادی
تهیه و تنظیم دفاتر قانونی

ثبت نام و دریافت گواهینامه ارزش افزوده
تهیه و تنظیم‌ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

تهیه صورتهای مالی ارائه گزارشات جامع به مدیران